مقاله ملاحظاتي انتقادي درباره تجربه مدرنيته ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در حكمت و فلسفه از صفحه ۶۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ملاحظاتي انتقادي درباره تجربه مدرنيته ايراني
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنيته
مقاله عقل نقاد
مقاله روشنگري
مقاله مدرنيته هاي بديل
مقاله تجربه ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پايا علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر سه هدف كلي را دنبال مي كند. نخست، ارايه توصيفي مختصر از پديدار مدرنيته؛ دوم، تحليل نقادانه و اجمالي پاره اي از جلوه هاي اين پديدار در ظرف و زمينه خاص ايران؛ و سوم، تجويزهايي در خصوص مدلي براي پيشبرد پروژه مدرنيته در ايران. از آنجا كه اين مقاله نوشتاري است مختصر، به اين اعتبار پيشاپيش مي بايد ميزان انتظار از آن را در حد واقع بينانه اي محدود ساخت؛ ريختن بحري به عظمت پديدار مدرنيته در ظرف تنگ يك مقاله كوتاه، حذف ها و ساده سازي ها را ناگزير مي سازد. اين نوشتار در عين حال به هيچ روي ادعاي گزاف حل دشواري هاي نظري مساله پيچيده تجربه مدرنيته در ايران را ندارد. در واقع، اگر نتيجه بحث كنوني تاباندن اندك پرتويي به برخي از زواياي تازه اين مساله و جلب توجه مخاطبان به شماري از جنبه هايي باشد كه تاكنون كم تر بدان عنايت شده و از اين رهگذر زمينه براي تامل از منظرهايي نو درباره مساله فراهم شود، مقصودي كه نگارنده در اين مكتوب در پي آن است حاصل آمده است.