مقاله ملاحظاتي در باب سياست هاي كلي نظام و توصيه هاي سياستي براي نظام سياست گذاري در جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ملاحظاتي در باب سياست هاي كلي نظام و توصيه هاي سياستي براي نظام سياست گذاري در جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست كلي
مقاله رژيم سياسي
مقاله نظام سياست گذاري
مقاله مجمع تشخيص مصلحت
مقاله برنامه هاي پنج ساله
مقاله نهادهاي سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتريان كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق استدلال شده است كه: اولا، سياست كلي نظام معطوف به فلسفه سياسي حكومت و مسايل مهم و استراتژيك است و لذا به امور كلي و هدايتي نظام مربوط مي شود. اين وظيفه بر زمين مانده است و به جاي آن تدوين سياست هاي كلي برنامه (و نه نظام) وجهه همت قرار گرفته است. بر همين اساس ضروري است كه به جاي تدوين سياست هاي پرشمار، برنامه اي توسط مجمع تشخيص مصلحت، سياست هاي هدايتي كلي حداكثر در ده ماده ابلاغ شود و هر سه سال يك بار، با توجه به تحولات جهاني، اين سياست ها بازبيني و به روز شود تا مبنايي براي برنامه چهارساله (و نه پنج ساله) هر دولت باشد. انجام وظيفه رهبري در تعيين سياست كلي (به مفهوم «سياست هاي مهم و استراتژيك») نيز در اين سند محقق مي شود. ثانيا در هيچ يک از اسناد رسمي و قانوني نظام جمهوري اسلامي چيزي به نام “سياست هاي کلي برنامه” وجود ندارد و لذا انطباق اين اقدام با قانون اساسي محل تامل است. ثالثا از آن جايي که چرخه سياسي، انتخاباتي مانعي اساسي براي اجراي سياست هاي کلي نظام است دوره برنامه هاي پنج ساله به چهار سال تقليل يابد و در ابتدايدوره هر رياست جمهوري و حداکثر به فاصله ۴ ماه پس از انتخابات، دولت جديد برنامه کلي خود را (شامل سياست هاي تقنيني و مجوزهاي قانوني) حداکثر در ۳۰ ماده به تصويب مجلس برساند. بدينشان دولت مسوول اجراي برنامه اي است که خود تدارک ديده است. تجربه سياست نويسي در نظام و فعاليت هاي معطوف به برنامه در انتخابات که توسط “رجال سياسي” همين نظام انجام مي شود، اين ظرفيت را فراهم کرده است که دولت منتخب بتواند به فاصله ۳الي۴ سياست هاي برنامه اي خود را در ۳۰ماده فراهم آورد.