سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی علی نیا – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رضا مشکفروش – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سازههای فضایی عموماً برای فضاهای بزرگ مانند سالن های ورزشی و اجتماعات و آشیانه هواپیما به کار برده می شوند. از مزایای این سیستم ها می توان به وزن کم، درجه نامعینی بالا، سختی زیاد، تولید ساده، عدم نیاز به جوش در محل و طرحهای هندسی جذاب اشاره نمود.
در این مقاله ملاحظات لازم در تحلیل و طراحی سازههای مشبک و خرپای سه بعدی به منظور قابل اعتماد بودن طرح نهایی و با درنظر گرفتن پیامدهای ناشی از شکل خاص این سازهها بررسی شده است. تنوع زیاد در جزئیات گرههای اتصال و انواع مختلف اعضا، در نظر گرفتن تمام حالات خاص را مشکل می سازد و در این جا سعی میشود رفتار کلی اندرکنش ها و مدهای شکست و خرابی مورد بحث قرار گیرد. گرچه می توان با استفاده از تحلیل خطی و الاستیک و استانداردهای موجود سازههای مطمئنی را پدید آورد، ولی لازم است موارد دیگری از عملکرد سازه که در آیین نامه ها در نظر گرفته نشدهاند را مورد توجه قرار داد.