سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آلفرد سرکیسیان – وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوین

چکیده:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر به دلیل نقش کلیدی آن در تأمین مالی و ارائه کمک مدیریتی به شرکت های تازه تأسیس تکنولوژی محور، مورد توجه سیاست گ ذاران بسیاری از کشورها بوده است . پیچیدگی فعالیت سرمایه گذاری مخاطره پذیر و ویژگی های منحصر به فرد آن می تواند باعث ناکامی سیاست های تشویق سرمایه گذاری مخاطره پذیر شود . در این مقاله کوشش می شود با بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سرمایه مخاطره پذیر، تجرب ه برخی کشورها و ویژگی های خاص صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر، ملاحظاتی برای طراحی سیاست های تشویق سرمایه گذاری مخاطره پذیر ارائه شود .