سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۵۲

نویسنده(ها):

رضا اکبریان – گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با پیدایش تمدن اسلامی و اشنایی مسلمانان با علوم و فلسفه و معارف تمدن های پیشین بخصوص تمدن نهضت عالمگیر فلسفه اسلامی به وجود آمد بدون اغراق باید اذعان داشت که مکتب بزرگ فلسفی درجهان اسلام که از کندی اغاز شد و به دست فارابی و شیخ الرئیس به اولین مرحه کمال خود رسید و سپس با شیخ اشراق و ابن عربی به عالم ذوق و شهود گام نهاد و با صدرالدین شیرازی و پیروان او در این پرتو تعالیم شیعه تبیینی جدید یافت یکی از درخشان ترین جلوه های تمدن اسلامی و فرهنگ و فلسفه جهانی به شمار می رود و از این جهت درخور تحقیق دقیق است. در میان علوم و معارف وابسته به فرهنگ اسلامی فلسفه از لحاظ سیر تاریخی از همه ناشناخته تر است سر مطلب ابهام و پیچیدگی مسائل فلسفی است اساسا بحث در تاریخ فلسفه از طرح خود مسائل فلسفی دشوار تر است زیرا تاریخ فلسفه مستلزم دانستن و فهمیدن خود آن مسائل است البته نه تنها در اخرین شکل خود بلکه در شکلهای مختلف تاریخی و تبیین پیوند و ارتبا آنها با یکدیگر.