سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال رحیمی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
حسین صدری – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
عباس رفیعی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

از سیاست خصوصی سازی به عنوان یک فرایند تغییر اساسی از مرحله دولتی به بخش خصوصی با هدف افزایش بهره وری و سود دهی و کاهش هزینه ها یاد می شود و اخیرا نیزمشاهده می گردد که با توجه به تاکید وزارت نیرو مبنی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی، این سیاست در ساختار صنعت برق نفوذ کرده و اکثر شرکتهای توزیع برق سعی درپیاده سازی این سیاست در راستای نیل به اهداف مذکور داشته و گامهایی را در این جهت برداشته اند. تحقیق حاضر به ارائه مطالبی در ارتباط با خصوصی سازی و وضعیت اجرای این سیاست در شرکتهای توزیع برق و همچنین تعیین انواع فعالیتهای این شرکتها که قابلیت برون سپاری و واگذاری به بخش خصوصی را دارد میپردازد.