سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضان میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ودانشجوی دکتری دانشگاه تربیت
علی خوانین – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمود صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مهناز شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

ارگونومی برای انسان ایجاد سلامتی وایمنی و برای سازمان باعث کار آیی و بهره وری بیشتر می شود و ارگونومیست سعی می کند تا با استفاده از انرژی انسانی در وضعیت مطلوب منجر به افزایش راندمان شود . بر این اساس استفاده از روشنایی مناسب در منازل می تواند در بهبود بهره وری آموزشی دانش آموختگان ونیز ایجاد سلامتی ،آسایش وایمنی ساکنین سهیم باشد . اما آگاهی و بی توجهی به این مسایل ، به خصوص در مناطق محروم، محیط زندگی وکار را نامناسب با انسان نموده و می تواند از دلایل کاهش بهره وری و سلامتی افراد گردد . با توجه به این موضوع ، جهت تعیین وضعیت روشنایی منازل مسکونی و بررسی میزان توجه ساکنین به این امر، وضعیت روشنایی مصنوعی منازل مسکونی شهر زاهدان در سال ١٣٧٩ با استفاده از پرسشنامه و اندازه گیری روشنایی ٣٠٠ واحد مسکونی از نقاط مختلف شهر و بعد از اذان مغرب به روش نمونه گیری تصادفی وخوشه ای با دستگاه فتومتر هاگنر انجام گرفت . این مطالعه نشان داد که میانگین شدت روشنایی عمومی در منازل کاه گلی , ٢٦ گچ خاک ٤٨ وگچی رنگی ٧٣ لوکس و روشنایی اختصاصی این منازل به ترتیب ١٦ ،٣٢و٥٢ لوکس می باشد . بر طبق این بررسی اکثریت دانش آموزان به خصوص در منازل کاه گلی وگچ خاکی از مجموع ساعات شبانه روزی خود فقط در طول روز تمایل به مطالعه وفعالیتهای مربوط به بینایی داشتند . در این تحقیق آمار استفاده کنندگان از میز مطالعه، میزان انرژی مصرفی منازل مورد بررسی، برآورد انرژی تلف شده به علت بی توجهی به اصول مهندسی روشنایی و برآورد نسبت
مساحت پنجره ها به کف نیز مورد بررسی قرار گرفت .