مقاله ملاحظات استراتژيك در تدوين سياستگذاري هاي بالادستي نفت و گاز کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: ملاحظات استراتژيك در تدوين سياستگذاري هاي بالادستي نفت و گاز کشور
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست هاي بهينه بهره برداري از ذخاير نفت و گاز
مقاله توليد صيانتي
مقاله تراز گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تدوين سياستگذاري هاي بالادستي نفت و گاز كشور، تامين منافع نسل فعلي و نسل هاي آينده از ذخاير تجديدناپذير هيدروكربوري از اولويت كامل برخوردار است. علي رغم وجود حجم عظيم نفت درجا، متاسفانه به دليل ويژگي هاي مخازن نفتي كشور ضريب بازيافت با روش تخليه طبيعي بسيار پايين است، از اين رو اجراي صحيح برنامه هاي ازدياد برداشت ضروري است. از سوي ديگر با توجه به اين حقيقت كه ميدان هاي عظيم و فوق عظيم نفتي ايران به نيمه دوم عمر خود رسيده اند، اين ضرورت دوچندان مي باشد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تزريق گاز به ميزان كافي و در زمان مناسب به آن دسته از مياديني كه از اولويت تزريق برخوردارند، بهترين روش براي بازيافت ثانويه و توليد با حد اكثر كارايي از اكثريت مخازن نفتي كشور مي باشد. سياست هاي بهره برداري از ذخاير گازي كشور بدون تدوين الگوهاي مناسب براي ازدياد برداشت از مخازن نفتي امكان پذير نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبيعي مورد نياز براي تزريق، معيار مناسبي براي بهينه سازي در الگوي تخصيص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طريق خطوط لوله و يا LNG مي باشد. تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در افق چشم انداز و برآورد روندهاي آتي تغيير قيمت هاي نفت خام، گاز طبيعي و انرژي هاي تجديدپذير، از متغيرهاي اصلي در بهينه سازي سياست هاي بهره برداري از منابع هيدروكربوري كشور است.