سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا انصاری – دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت علمی

چکیده:

مراکز تحقیقاتی یکی از جذابترین منابع خارجی تکنولوژی ۱ برای صنعت می باشند . در یک کشور در حال توسعه مانند ایران ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل تبادل تکنولوژی وجود ندارد . این مقاله تلاش می کند انگیزه ها و اهداف انتقال تکنولوژی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعت، روشهای مختلف انتقال تکنولوژی در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت درکشور سنگاپوررا به عنوان یک مورد موفق مورد مطالعه قرار داده ومهمترین فعالیتهای انتقال تکنولوژی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران را به عنوان یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی طی ۵ سال گذشته مورد بررسی قرار دهد . ًدر میان فعالیت های مختلف انتقال تکنولوژی این مرکز عمدتا جریان تکنولوژی یک طرفه بوده و تحقیقات قراردادی ۲ مهمترین مکانیزم می باشد .