سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمصطفی خسروی الحسینی – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی – معاونت امور انرژی – وزارت نیرو
مسیح محمدیان روشن – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی – معاونت امور انرژی – وزارت نیرو

چکیده:

مقاله حاضر ابتدا با در نظر گرفتن وضعیت خودروها در دنیا به ارائه معیارهای انرژی در حمل و نقل پرداخته و ضمن بحث در مورد شدت انرژی اجزای اصلی واولیه انرژی در حمل و نقل را ارائه کرده است . سپس ضمن چند تعریف از پارامترهای انرژی، در ارتباط با بهبود وضعیت انرژی در سیستم موجود، راه حل هایی را پیشنهاد کرده و روش هایی را یادآور شده است . در پایان به برنامه ریزی در حمل و نقل اشاره شده است .