سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا پیله وری – پژوهشگاه هوافضا
احسان علوی – پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

اطلاع گروه پروازی، مسافران و مس ئولان خطوط هوایی از قوانین حاکم بر مداخلات پزشکی احتمالی حین پرواز، منجر به افزایش کار ایی و کاهش مشکلات احتمالی آتی در ارائة خدمات به مسافران می شو د . هدف از این مطالعه، بررسی حقوق مسافران، پزشکان و پیراپزشکانی که مسافران یک پرواز مسافربری هستند، حقوق خلبان و گروه پروازی و در نهایت شرکت های هواپیمایی مالک یا اجاره کنندة هواپیما و دپارتمان پزشکی این شرکت ها در هنگام ارائ ة خدمات اورژانس پزشکی پیش آمده در حین پرواز است . این تحقیق مطالعه ای مروری است که در آن از مقالات، کتب، کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی و قوانین موجود کشورهای مختلف به زبان انگلیسی و فرانسه استفاده شده است و با در نظرگرفتن سناریوهای مختلف، تقابل اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور را در زمان پیشامد یک اورژانس پزشکی در حین پرواز مورد بررسی قرار می دهد .