سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا عزیزالدین – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سم

چکیده:

وجود کانه کرومیت بعنوان یک ماده معدنی صادراتی در استان از یک سو و کشف ذخیره قطعی ۳۶۱۰۰۰ تنی از این ماده در چهار مجموعه معدنی موجود از سوی دیگر ، استان سمنان را بعنوان سومین تولید کننده «کرومیت» کشور مطرح کرده است. اما وجود خطرات زیست محیطی کار با عنصر کروم مانند ایجاد بیماریهای پوستی – اولسر کروم – و احتمال بروز احتلالات تنفسی و عصبی در کارکنان شاغل در این بخشهمچنین ایجاد خطرات ممهندسی فراوان در عملیات معدنکاری مانند ریزش و لغزش دیواره ها و خطرات ناشی از آتشباری و دپوی باطله ها ، باعث ایجاد نگرش ویژه به کانسارهای کرومیت استان از نظر ملاحظات زیست محیطی شد که در قالب مقاله زیر به آن پرداخته شده است.