سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحمید مدرس – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مروری بر روی شرکت هایی که از تجارت الکترونیک بهره می گیرند. تفاوت زیادی در عملکرد و میزان بهره گیری موثر آنها از این نحوه کسب و کار نشان میدهد. بنظر می رسد این تفاوت را باید در ساختار زنجیره تامین که بشدت بر موفقت تجارت الکترونیک تاثیر دارد، جستجو نمود. شرکت هایی موفق هستند که بتونند با توجه به ویژگیهای زنجیره تامین خود به صورت کامل از فرصتهای بهبود درآمد و کاهش هزینه که توسط اینترنت بدست می آید، استفاده نمایند. در این مقاله با تحلیل ویژگیهای زنجیره تامین مجموعه شاخص هاییکه نقش تعیین کننده در سهولت کاربرد و میزان موفقیت استفاده از تجارت الکترونیک دارند، تدوین گردیده است. فرصتهای ایجاد شده توسط اینترنت به دو بخش فرصتهای کسب درآمد و فرصتهای کاهش هزینه تقسیم شده و برای هر یک از این دو دسته موارد کلیدی قابل تصور ارائه گردیده است. براین اساس جدولی برای ارزیابی تاثیر تجارت الکترونیک بر کسب و کارهای مختلف تنظیم گردیده و از آن برای ارزیابی چند صنعت نمونه بکارگرفته شده است. این ارزیابی نشان میدهد که هر یک از صنایع با توجه به ساختار زنجیره تامین خود به شکل متفاوتی می توانند از فرصت های ایجاد شده استفاده نمایند.