سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
نسترن رحیمی – کارشناس گروه محیط زیست، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو و عضو کمیته فنی

چکیده:

مشکلات زیست محیطی که بطور فزاینده ای طیف وسیعی از آلودگیها، خطرات و تخریب زیست بوم را در برگرفته است ابعاد محلی، منطقه ای و جهانی یافته است . برخی از مشکلات زیست محیطی ریشه ای دیرینه دارند ( مانند به خطر افتادن سلامتی انسان ) و پاره ای از آزاد شدن مواد سمی و خطرناک، به طور تصادفی، نشات می گیرند . بخش اعظم مشکلات زیست محیطی
ناشی از تولید انرژی، تبدیل آن و استفاده نهایی می باشد که این عوامل به طرق مستقیم و یا غیر مستقیم مخاطرات و تبعات زیست محیطی را سبب می گردند .
در این مقاله سعی بر آن است تا با معرفی مخاطرات زیست محیطی و ارائه سیاستهای مناسب در قبال انرژی و محیط زیست، صدمات وارده به زیست بوم انسان به حداقل برسد . هم چنین توازن و انسجام شایسته ای میان اهداف زیست محیطی و انرژی برقرار گردد تا فعالیتهای بخش انرژی باوارد آوردن کمترین صدمه به محیط زیست و نیز صرف کمترین هزینه قابل اجرا باشند .