سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عصاره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
مجتبی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن

چکیده:

آب و نمک معلق تولیدی از میادین نفتی یک خطر جدی برای محیط زیست به شمار می آید . از آن جا که تخریب محیط زیست توسط این گونه پساب ها به سرعت انجام می گیرد ، باید ترکیبات حل شده یا حل نشده نفتی را قبل از دور ریختن این گونه پساب ها از آن جدا کرد . در این پژوهش سعی بر آن است مسائل مختلف ایمنی و زیست محیطی در جداسازی نمک از نفت خام درکار خانجات نمک زدایی در جنوب غرب ایران (اهواز) مورد مطالعه قرار بگیرد. در اینجا آثار پساب های کارخانه بر روی محیط بررسی شده و با آنالیز شیمیایی پساب آلودگی های مختلف تعین می شود . در ضمن راه کارهای حل مسئله آلودگی به همراه روش های نوین جداسازی پساب ارائه شده است