سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رضایی مفرد – دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت

چکیده:

اکسید های سولفورواکسید های نیتروژن موجود در هوا از نوع آلاینده های گازی بوده که از منابع ثابت ومتحرک وارد هوا می گردند و می توانند با رطوبت موجوددر هوا ترکیب شده وبه شکل اسید سولفوریک واسید نیتریک به صورت فیزیکی باعث تخریب بناهای تاریخی شوند که شامل رنگ بری، خوردگی فلزات، حل کردن سنگ مرمر، ملات وسایر مواد ساختمانی ترکیب شده با سنگ آهک موجود در مصالح به فرم سولفات کلسیم شسته شده وباعث بی رنگی وتخریب بناهای تاریخی می گردد. جهت جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی بایستی کنترل این آلاینده ها را در منابع ثابت و متحرک مد نظر قرارداد. این کنترل شامل احتراق دو مرحله ای؛ نصب سیستم کنترل وجایگزینی سوخت در منابع متحرک واحتراق سوخت های فسیلی با سولفور کم، حذف سولفور از سوخت وجانشین سازی منابع انرژی دیگر در منابع ثابت می باشد.