سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رضائی مفرد – دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت

چکیده:

اکسید های سولفورواکسید های نیتروژن موجود در هوا از نوع آلاینده های گازی بوده که از منابع ثابت ومتحرک وارد هوا می گردند و می توانند با رطوبت موجوددر هوا ترکیب شده وبه شکل اسید سولفوریک واسید نیتریک به صورت فیزیکی باعث تخریب بناهای تاریخی شوند که شامل رنگ بری ،خوردگی فلزات ،حل کردن سنگ مرمر ، ملات وسایر مواد ساختمانی ترکیب شده با سنگ آهک موجود در مصالح به فرم سولفات کلسیم شسته شده وباعث بی رنگی وتخریب بناهای تاریخی می گردد. جهت جلوگیری از تخریب بنا های تاریخی بایستی کنترل این آلاینده ها را در منابع ثابت ومتحرک مد نظر قرارداد .این کنترل شامل احتراق دو مرحله ای ،نصب سیستم کنترل وجایگزینی سوخت در منابع متحرک واحتراق سوخت های فسیلی با سولفور کم ،حذف سولفور از سوخت وجانشین سازی منابع انرژی دیگر در منابع ثابتمی باشد.