سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نجات بخش اصفهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ،تهران
مهدی ولیزاده – دانشجوی فراگیر دانشکده پلیس راهور،تهران

چکیده:

از جمله ملاحظات زیست محیطی ( Emviromental Consideration) موضوع آلودگی هوا ( Air Pollution) می باشد . هوای آلوده ( Pulluted Air) یعنی اضافه شدن هر ماده ای تا ح  دی که خواص فیزیکی و شیمیایی هوای تمیز را تغییر داده و تالی فاسد آن آ ثار مخرب بر سلامتی انسان ، امراز قلبی، مختل کردن سیستم مرکزی اعصا- بینائی-علائم روانی، اختلال بر روی اندامهای بدن، سردرد، خستگی، خواب آلودگی، اختلال تنفسی و نهایتًا مرگ را برای انسان و نابودی حیوانات و گیاهان و موجودات آبزی را فراهم می سازد . می توان از تُا ثیر ات مهلک آن نام برد. بدین جهت قانون گذار در تشکیلات اداری کشور سازمانی بنام " محیط زیست " و قوانینی بنیادین در قانون اساسی و وظائف خطیری از جمله برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اساسنامه اش پیش بینی کرده، کما اینکه در قانون نحوه جلو گیری از آلودگیهوا ( ماده ٥) وسائط نقلیه موتوری را ملزم به رعایت ح د مجاز خروجی آلوده کننده هوا دانسته در ماده ٢ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ماندن و بکار گیری و سیله نقلیه بدون شماره گذاری را ممنوع و در ماده ٤٣ آئین نامه راهور وسائط نقلیه را ملزم به اخذ بر چسب معاینه فنی و ماده ٣ قانون فوق منابع آلوده کننده سه گانه را به شرح ١-صنایع و نیروگاهها وسایل تجاری خانگی ٣-وسائط نقلیه موتوری قلمداد کرده است.از جمله وظائف اساسی که در قانون ناجا تُاکید شده به استناد بند ١٢ از ماده ٤ اجرای مقررات ( Emforcement) امور حمل و نقل و توزین و جلوگیری از تجاوز به حریم راهی است، ناجا نیز برای حسن اجراء این ماده در تشکیلات و ساختارهای سازمانی خود معاونت راهنمایی و رانندگی که یکی از معاونت های پر کار و حساس ناجا می باشد را طراحی کرده است. یکی از وظائف مهم اژین معاونت مدیریت ترافیک ( Traffic Management) بوده که در چرخه آن مؤلفه هایزیر می تواند بیان گر نوع رابطه ملاحظات زیست محیطی و مدیریت ترافیک باشد.
١- مدیریت ترافیک با مسائل زیست محیطی به لحاظ آلودگی هوا مسئولیت بازدارندگی و رابطه اطلاع رسانی مسئولیت آگاه سازی دارد.
۲-Tradeمدیریت ترافیک با مسائل زیست محیطی به لحاظ نوع وسیستم انتشار گازهای سمی از طریق مدیریت آلودگی هوا یک رابطه off دارد.
٣- مدیریت ترافیک با مسائل زیست محیطی در رابطه با سیستمهای حمل و نقل بار و مسافر به لحاظ اجرا مقررات مسئولیت کنترل و نظارت بر ناوگان حمل و نقل را خصوصًا از جهت معاینه فنی بر عهده دارد.در این مقاله سعی شده یک رابطه همبستگی ( Correlation) را بین محیط زیست و مدیریت ترافیک ترسیم نموده و بر این ادعا پافشاری کرد کهبه میزان ایجاد انسجام( Integration) و همکاری ( Collabortion) بین معاونت راهنمایی و رانندگی دستگاههای همکار ( مثل شهرداریها، صنایعخودروسازی، مسکن و شهر سازی، راه و ترابری، وزارت کشور ، وزارت ارشاد و سایر دستگاههای خدمت رسانی در این بخش ) شاهد کاهش جهشی خواهیم داشت . محقق در پایان رهنمودهایی برای ا فزایش سینرژی ( ( Refresh) تصادفات بوده و محیطی سالم، بانشاط و اتمسفری تازه (Sunerg) (هم افزایی) دستگاه ها داده است.