مقاله ملاحظات سبك شناسانه بهار در ديوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ملاحظات سبك شناسانه بهار در ديوان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر فارسي
مقاله محمدتقي بهار (ملك الشعرا)
مقاله سبك شناسي شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شميسا سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محمدتقي بهار مانند غالب شاعران بزرگ (البته بيشتر از آنان) در ديوان خود نظرياتي در سبك شناسي و نقد ادبي اظهار كرده است. آنچه نظريات او را نسبت به ديگران بيشتر شايسته تامل مي كند اين است كه او پايه گذار فن سبك شناسي در ايران است.
مباحث سبك شناسانه ديوان بهار متنوع است و از بحث در سبك فردي و سبك دوره و تكوين سبك تا قضاوت در باب شعر شاعران مختلف از قديم و جديد را دربرمي گيرد. بهار فرصت تدوين سبك شناسي شعر را نيافت، اما مطالب و مباحث او بسيار مغتنم است و جاي آن دارد كه به تفصيل موردبحث و فحص قرار گيرد. در اين مقاله، به اين گونه مباحث او اشاره مي شود.