مقاله ملاحظات فرهنگي در شکل دهي به نماهاي شهري با تکيه بر ساختار نماهاي شهري ايراني در دوران اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ملاحظات فرهنگي در شکل دهي به نماهاي شهري با تکيه بر ساختار نماهاي شهري ايراني در دوران اسلامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله نماي شهري
مقاله هويت
مقاله ارزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به رابطه فعاليت هاي انسان با فرهنگ، شهر بستري است که در آن فرهنگ از طريق فعاليت ها و ارتباطات انساني به جريان درمي آيد. کالبد شهر، بالاخص نماهاي شهري به بازنمايي اين رابطه پرداخته و ارزش هاي سنت هاي هم زيستي را عينيت مي بخشند. سوال تحقيق، بررسي رابطه متقابل نماهاي شهري و فرهنگ است. عليرغم توجه دانشکده هاي معماري و شهرسازي نسبت به مسایل زير بنايي همچون فرهنگ و هويت، معماري معاصر ايران دچار اغتشاش و بي هويتي است. ضعف در شناسايي فرهنگ خودي، مشکلات آموزشي، تبليغات فرهنگ بيگانه، نبود قوانين و ضوابط منسجم و کارآمد، ضعف راهکارهاي مديريت شهري در معماري و شهرسازي موضوعاتي هستند که در بحران هويت فرهنگي معماري و شهرسازي معاصر ايران نقش دارند. تحقيق حاضر در بررسي رابطه فرهنگ و نماهاي شهري، به نقش ارزش هاي اعتقادي، اجتماعي و دستاوردهاي بومي در شکل دهي به نماهاي شهري ايراني در دوران اسلامي پرداخته است.