سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا نقوی – مدیر حوزه فنی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
مسعود نادرنژاد – کارشناس ارشد راه و ترابری از دانشگاه صنعتی شریف ٬ سازمان ترافیک شهردار
علی زایرزاده – کارشناس ارشد راه و ترابری از دانشگاه تهران ٬ معاونت حمل و نقل و ترافیک

چکیده:

منظور از فضای سبز شهری در واقع نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که دارای بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی محیطی هستند . فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی دربرگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش های گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد بی جان شهر ٬ تعیین کننده ساخت شکل شهر است . اگر هنگام برنامه ریزی برای احداث معابر و فضاهای سبز آن به اثراتی که بر ترافیک عبوری و نقش معابر می گذارند ٬ توجه نشود مسائل و مشکلاتی را برای عبور و مرور ایجاد می کند که بخش مهمی از آن مر بوط به وضعیت ایمنی ترافیک است . در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر داشتن انواع تقاطعات و گذرگاههای شهری ٬ ملاحظات فنی مربوط به ایجاد فضای سبز در هر یک از آنها بررسی گردد .