سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه های رایانه ای در حیطه ی آموزش و پرورش لزوم توجه به توصیه های تربیتی و رعایت اصول پداگوژیکی را مشخص ساخته و تولیدکنندگان مواد آموزشی الکترونیکی هم کم وبیش خودرا ملزم به رعایت آن میدانند. اما به نظر میرسد که در فرایند این تولید ملاحظات معرفت شناختی که هم به لحاظ آموزشی وهم به لحاظ انتقال درست مفاهیم و ایجاد درک مشترک میان یاددهنده و یادگیرنده از اهمیت زیدی برخوردار است، مرد غفلت قرار گرفته است. مقاله حاضر کوششی است برای جلب توجه دست اندرکاران تولید مواد آموزشی برای یادگیری الکترونیکی به مسایل معرفت شناختی.