سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فاخر – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران
رسول مبرز – کارشناس ساز ه های دریایی دمهندسین مشاور ساحل

چکیده:

خطوط لوله محصولات نفت و گاز ا ز روی موج شک نهای بندر پتروشیمی پا رس در عسلویه عبور می کند. این لوله ها نسبت به نشست غیریکنواخت بسیار حساس هستند . از آنجا که نشست غیر یکنواخت بصورت درصدی از نشست کل برآورد می گردد و پی شبینی نشست کل در موج شکن بسیار مشکل است، جهت تخمین نشست کل از مدلسازی فیزیکی و عددی بهره گیری شد . اصولاً توجیه هزینه های کنترل نشست غیرمجاز، تخمین دقیق را ضروری می کرد. نهایتاً بر اساس هر دو نوع مدلسازی نتیجه گیری شد که مقادیر نشست کل بسیار زیاد ا ست و امکان محدود کردن نشست غیر یکنواخت در طول خط لوله به دلیل ناهمگنی مصالح و ناهمسانی لرزش زلزله در طول موج شکن، وجود ندارد. لذا گزینه استقرار خطوط لوله بر روی شمع برگزیده شد.