مقاله ملاحظه افت فشار در طراحي و بهينه سازي مبدل هاي حرارتي پره ـ صفحه اي چند جريانه با استفاده از الگوريتم SA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۵۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ملاحظه افت فشار در طراحي و بهينه سازي مبدل هاي حرارتي پره ـ صفحه اي چند جريانه با استفاده از الگوريتم SA
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبدل هاي حرارتي پره ـ صفحه اي
مقاله مبدل هاي حرارتي چند جريانه
مقاله بهينه سازي
مقاله افت فشار
مقاله الگوريتم SA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهوني نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان شايان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: جدا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پنجه شاهي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از اولين باري که مبدل هاي حرارتي چند جريانه مورد استفاده قرار گرفتند، تا کنون زمان زيادي نمي گذرد. تبادل حرارتي همزمان چندين سيال تنها در يک واحد انتقال حرارت، و ايجاد صرفه جويي هاي قابل ملاحظه در فضا، انرژي، تامين ساختار نگهدارنده، و انعطاف پذيري اين مبدل ها در کاربرد هاي گوناگون، طراحان را بر آن داشته تا در صدد توسعه روش هاي طراحي اين ساختارهاي فشرده برآيند. اگرچه تاکنون روش هاي گوناگوني براي طراحي اين گونه مبدل ها در مقاله ها و کتاب ها ارايه شده است، ليکن در هيچکدام از آنها موضوع مهم افت فشار جريانها به عنوان يک پارامتر قابل بهينه سازي در نظر گرفته نشده است. از طرفي، در يک سيستم حرارتي بهينه، براي برآورد کردن هزينه هاي واقعي، هزينه تامين افت فشار جريان ها نيز بايد به عنوان يک پارامتر مهم طراحي در سرمايه گذاري کلي منظور شود. براي نيل به اين هدف، پژوهش حاضر انجام شده است که در آن اثرات افت فشار جريان ها، روي ميزان سطح مورد نياز مبدل مورد بررسي قرار گرفته و يک الگوريتم طراحي براي محاسبه بهترين مقادير افت فشار جريان ها، جهت رسيدن به حداقل هزينه کل ساليانه ارايه شده است. به اين منظور هزينه هاي کلي ساليانه مبدل به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده و با استفاده از الگوريتم بهينه سازي شبه آنيلينگ (SA) و بهره گيري از اصول فناوري پينچ به حداقل مقدار خود رسيده است. در ادامه کاربرد روش جديد در يک مثال نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس براي ارزيابي ميزان بهبود نتيجه هاي حاصل از بهينه سازي و نيز دقت و کيفيت اين روش، مقايسه اي با يکي از تازه ترين روش هاي طراحي موجود، که بر پايه بيشينه سازي افت فشارها مي باشد و توسط پيکون ـ نونز ارايه شده است، صورت گرفته است. نتيجه مقايسه نشان دهنده کاهش ۲۵ درصدي در هزينه هاي کلي ساليانه و کاهش حجم مبدل به ميزان ۱۶٫۲ درصد مي باشد. اين امر، صحت کاربرد روش جديد را در رسيدن به نتيجه هاي بهينه تاييد و تصديق مي کند.