مقاله ملاحظه اي تاريخي درباره مناسبات جامعه شناختي نهادهاي دين و هنرها (با تكيه بر مورد ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ملاحظه اي تاريخي درباره مناسبات جامعه شناختي نهادهاي دين و هنرها (با تكيه بر مورد ايران)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين
مقاله هنر
مقاله مدرنيته
مقاله ساختارگرايي تکويني
مقاله سنت
مقاله دنيوي شدن
مقاله افسون زدايي و باز افسون زدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ها غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله كوشش شده است تا ساحت هاي دين و هنر به مثابه حوزه گردش ايده نمايانده شده و با بيان رابطه هر يك با فضاي اجتماعي و نسبت هر يك با قدرت، در ابتدا بر اساس مباني نظري پي ير بورديو امكان تحولات ساختاري در هر يك از اين ميدان ها طي تكويني تاريخي نشان داده شود. با نگاهي تاريخي، سعي در نشان دادن اين نكته بوده است كه در سپهر سنتي، درآميختگي دين و هنر به قسمي بوده است كه جداسازي اين دو از يكديگر ناممكن مي نمايد و اصولا هنر ديني و دين آميخته با هنر بوده است و مناسبات ميدان هاي دين و هنر بر اساس همين درآميختگي قابل فهم است. از سوي ديگر، برآمدن هنر مدرن بر اساس ايجاد تفكيك حوزه هاي متفاوت اجتماعي منتج از مدرنيته، منجر به استقلال هرچه بيشتر اين ميدان ها از هم شد. اين امر كه با گسترش دنيوي شدن صورت گرفت، هرچند صبغه ديني هنر را كاست، ولي به جاي آن هنر را گاه در مقام والاي رهايي بخشي قرار داد. با اين همه، لازم است كه نسبت اين امر با فرآيند دنيوي شدن سنجيده شود. امري كه امروز نيز در باز – افسون زدايي جهان مدرن در قالب نشاندن هنر به جاي دين در كار است.