مقاله ملانوم ولو در سن قبل از منوپوز (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۸۲ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ملانوم ولو در سن قبل از منوپوز (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور ولو
مقاله ملانوم
مقاله لنفادنکتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايان سيما
جناب آقای / سرکار خانم: همايي شانديز فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي معصوم سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده كرماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ملانوم ولو تومور بسيار بدخيم و نادري با شيوع ۰٫۱-۰٫۱۹ در صدهزار نفر بوده و اغلب بعد از منوپوز اتفاق مي افتد. در اين مقاله بيماري ۴۳ ساله معرفي شده است که با شکايت پيدايش ضايعه کوچک خارش دار از ۲ ماه قبل در ناحيه ولو مراجعه نمود. ضايعه مذکور به قطر ۵ ميلي متر قهوه اي تيره در روي لابياليس مينور چپ به فاصله بيش از ۲ سانتي متر از خط وسط وجود داشت. بيوپسي ملانوم بدخيم با عمق ۳٫۵ ميلي متر طبق تقسيم بندي berslow نوع حد وسط گزارش گرديد. حذف جراحي با حاشيه بيش از ۲ سانتي متر و لنفادنکتومي اينگونيال و فمورال در طرف ضايعه انجام شد و تا ۴ ماه بعد از عمل جراحي علايمي از عود تومور ديده نشد.