مقاله ملاک و معيار مشروعيت از ديدگاه اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۲۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ملاک و معيار مشروعيت از ديدگاه اسلام
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروعيت
مقاله کارآمدي
مقاله مقبوليت
مقاله انتصاب
مقاله انتخاب
مقاله ملاک
مقاله ميزان
مقاله حق اله
مقاله حق الناس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزيان موسي آبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني موردراز سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشروعيت همواره از چالش برانگيزترين مباحث فلسفه سياسي بوده و به همين خاطر توجه بسياري از فلاسفه و علماي سياست را به خود جلب کرده است. زيرا با فرض عدم مشروعيت، فلسفه وجودي حکومت زير سوال خواهد رفت. سوال اصلي در زمينه مشروعيت اين است که حکومت کنندگان حق فرمانروايي خود را از کدام منبع دريافت مي کنند و مردم بر چه اساسي از آنان فرمان مي برند؟
در اين مقاله ضمن بحث در مورد مشروعيت از ديدگاه هاي مختلف، در پي پاسخ به اين سوال هستيم که از ديدگاه اسلام، آيا خداوند به حکومت مشروعيت مي بخشد؛ حق حاکميت از آن مردم است يا فرض ديگري درکار است؟ و در پاسخ به سوال فوق، فرضيه مقاله اين است که حق حاکميت و مشروعيت در اسلام به گونه اي است که حق هر دو يعني خدا و مردم به طور شايسته ادا مي شود. به عبارت ديگر، در اسلام حکومت مشروعيت خود را از دو منبع دريافت مي کند: يک خداوند و ديگري مردم. توضيح اينکه با استفاده از مفاهيم «حق الله» و «حق الناس» و با تفکيک ميان ملاک و معيار مشروعيت، به اين نتيجه مي رسيم که از ديدگاه اسلام، ملاک مشروعيت الهي است؛ اما معيار و ميزان آن مردم هستند و بر اين اساس، حکومت علاوه بر رعايت حقوق الهي يا حق الله در مقابل مردم (حق الناس) نيز پاسخگو مي باشد.