مقاله ممنوعيت اخراج سکنه فلسطيني و ساخت شهرک هاي يهودي نشين از ديدگاه حقوق بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ممنوعيت اخراج سکنه فلسطيني و ساخت شهرک هاي يهودي نشين از ديدگاه حقوق بين الملل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرک سازي
مقاله حقوق بين الملل
مقاله اسراييل
مقاله فلسطين
مقاله کنوانسيون ژنو
مقاله جرم جنگي
مقاله اخراج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سياه رستمي هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از اقدامات ناقض قواعد عرفي و قراردادي بين المللي دولت هاي اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمين هاي اشغالي و اخراج سکنه اصلي اين سرزمين هاست. ارتکاب اين عمل مضاف بر اشغال، نتايجي پرمخاطره در جهت نهادينه کردن پديده اشغال به همراه دارد. اين اقدام علاوه برآثار انساني ناشي از بي خانماني آوارگان که زمينه شهرک سازي براي اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم مي آورد، ممانعت ساکنين اصلي از اجراي حق تعيين سرنوشت خود در سرزمين هايشان را سبب مي شود. اعمال اسراييل در دهه هاي اخير عليه مردم فلسطين نه تنها ناقض ماده ۴۹ کنوانسيون چهارم ژنو و بسياري از قواعد و مقررات بين المللي و قطعنامه هاي سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگي اسراييل را محرز مي کند. با توجه به تکرار ارتکاب جرم، حقوق بنيادين بشري در سرزمين هاي اشغالي بطور مستمر در حال نقض است و جرم مزبور تهديدي مداوم عليه صلح و امنيت بين المللي بشمار مي رود.