سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هما جعفری – تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق
سید مسعود مقدس تفرشی – تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله، به بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی بمنظور بهینه سازی مصرف در ساختما نهای اداری پرداخته میشود و ساختمان اصلی دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بعنوان یک نمونه عملی جهت اجرای بهینه سازی مصرف انرژی، مورد بررسی قرار میگیرد و راهکارها و پیشنهاداتی برای بهینه سازی مصرف انرژی در این ساختمان ارائه میشو د . برای انجام ممیزی انرژی در این ساختمان، از نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی(بهسات) استفاده شده است.