سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین معین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا محمودیان – مدیریت اداره کل خدمات کارت بانک صادرات ایران

چکیده:

رویکرد (( پیشگیری از خطا وخرابی )) یکی از محورهای اصلی در ایجاد , استقرار و بکارگیری سیستم های مدیریت فنی در سازمان ها است . هدف از این پژوهش معرفی فرآیندهای FTA و RBD و FMEAه عنوان ابزارهای با قابلیتکاربرد دقیق در برنامه های سازمان برای ارزیابی قابلیت اطمینان , ریسک و ارائه سیاست های مدیریت اقتضائی در موارد ذیل است : ATM تشخیص وپیش بینی عیوب دستگاه های معرفی شاخصهای کلیدی عملکرد دستگاه هایATM و سیاستگزاری نگهداری وتعمیرات آنها معرفی راهبردهای نگهداری وتعمیرات مبتنی بر ریشه یابی عیوب دستگاه های ATM