سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر نوری – گروه مهندسی بهداشت محیط و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشکده بهداشت، دا
راحله برقعی پور – دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا طاهری – شرکت پرشیا انرژی گسترش
فائزه میرحیدری – شرکت افزار محیط

چکیده:

با توجه به مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان های آموزشی ، مطالعهای در رابطه با مصرف انرژی در ساختمان علوم انسانی شماره ۲، وابسته به واحد علوم و تحقیقات دانشگاهآ زاد اسلامی انجام پذیرفت و ضمن ممیزی و استقرار نظام مدیریت انرژی در ساختمان، در نهایت راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف انرژی دراین ساختمان ارائه گردید . در این راستا پس از جمع آوری کلیه داده های مورد نیاز در رابطه با ساختمان مذکور، نظیر میزان مصرف انرژی طی یک دوره یکساله و همچنین تجهیزات مصرف کننده انرژی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، روند کلی مصرف انرژی در ساختمان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بیشترین مصرف انرژی الکتریکی مربوط به بخش روشنایی و موتور های الکتریکی فن کوئل ها و بیشترین مصرف انرژی حرارتی مربوط به بخش مولد های تولید آبگرم یا بویلر ها می باشد. در ادامه با تجزیه و تحلیل کلیه موارد فوق راهکار هایی جهت کاهش مصرف انرژی در بخش روشنایی، فن کوئل ها، بویلرها و بخش گرمایش و سرمایش در ساختمان مربوطه ارائه گردید. پس از بررسی کلیه راهکا رهای اجرایی برای بهبود سیست مهای فعلی در ساختمان مورد مطالعه در نهایت مشخص شد که با توجه به ماتریس مدیریت انرژی ، سیستم مدیریت انرژی در ساختمان مربوطه برقرار نیست. بنابراین پیشنهاد گردید که با ارائه سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل و اجرای سیستماتیک اطلاعات انرژی و هم چنین سیستم جمع آوری اطلاعات عمده و اساسی تجهیزات انرژی بر توسط دستگاه های اندازه گیری می توان تا حد ودی بازدهی مصرف انرژی را در ساختمان مربوطه بهینه کرد که در این زمینه راه حل هایی ارائه گردید. در این پژوهش مشخص گردید که با بکارگیری راهکارهای مربوطه می توان ۱۷۳۰۰۰ کیلووات ساعت در مصرف برق و ۳۲۳۶۴۲ متر مکعب در سال در مصرف گاز صرفه جویی نمود