سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل پای خسته – کارشناس شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان
مهدی اسلامی – کارشناس شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان
حمیدرضا مجیری – کارشناس شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان

چکیده:

جلگه خوزستان بواسطه دارا بودن رودخانه های پر آب دزوکارون،کرخه،مارون،وزهره به عنوان مهمترین قطب کشاورزی کشور شناخته شده است.با یک بررسی اجمالی روشن میگردد از۳۰% آبهای سطحی کشور که در استان خوزستان جریان دارد فقط حدود نیمی از آن مورد استفاده قرار گرفته است.از طرفی عمده آب مورد استفاده (در بخش کشاورزی)در حالی وارد شبکه های مدرن وسنتی میگردد که راندمان آبیاری ثقلی بین ۵۰ تا ۶۰در صد پیش بینی گردیدهولی عینیت عملکرد آبیاری ، راندمان راتا حدود نیمی از مقدار مورد اشاره نشان میدهد .مقاله حاضر ،حوزه آبریز دز وکارون عمده ترین منبع آب سطحی استان خوزستان را بررسی نموده اثرات افزایش راندمان آبیاری را با ارائه الگوی آبیاری تحت فشار و ثقلی بررسی می نماید.ارتقاءراندمان آبیاری ثقلی از حدود ۳۰درصد به ۵۵درصد وگسترش آبیاری تحت فشار با راندمانهای ۷۵تا ۹۵در صد موجب استحصال بخش قابل توجهی از میزان کل آوردسالیانه کارون بزرگ (حدود ۲۴میلیارد متر مکعب دراهواز)در راستای ایجاد ارزش افزوده برای آب وقدر دانی از خالق آن برای این نعمت الهی خواهد شد. لازم بذکر است در این مقاله با توجه به منابع نسبتا زیاد مطالعاتی سعی گردیده کلیه پارامترهای ذکر شده در گزارشهای مدون و مورد استفاده آب و برق خوزستان و وزارت نیرو بکار گرفته شود که در بخشهای مختلف بدان اشاره شده است و سعی گردیده برای ۱۰۱۷۵۰۰ هکتار اراضی قابل کشاورزی الگوی آبیاری ارائه شود.