سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – دکتری تخصصی ( Ph. D ) بهداشت محیط ، استاد یار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

هدف کلی : سواحل ، دهانه ها و تالاب ها ، مخازن مهمی از تنوع حیات هستند . این اراضی از جمله بارزترین زیست بومهای جهان به شمار می روند . FAOدر سال ۱۹۷۱ اعلام نمود که متاسفانه آبهای ساحلی خصوصا در بنادر در حال دریافت حجم زیادی از آلاینده ها هستند . وسائل نقلیه موتوری و آلودگیهای نغتی آنها ، آلاینده های منتقله توسط هوا ، ، فاضلاب انسانی کارکنان بنادر ، زائدات صنعتی ، مواد غذایی و انواع مواد شیمیایی که در بنادر ترخیص و یا بارگیری می شود ، از منابع آلاینده آبها در بنادر هستند . هدف کلی از ارائه این مقاله ، شناخت آلاینده های آبهای ساحلی در بنادر و راههای کنترل آنها می باشد .
روش جمع آوری داده ها : این مقاله از نوع مروری بوده که بر اساس منابع و مراجع علمی معتبر و نتایج کنوانسیونهای بین المللی مانند اسلو ولندن ، E PAو مدیریت مناطق ساحلی ( CZMA ) ،مشارکت مدیریت ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) تهیه و تدوین گردیده است
نتیجه گیری : آلاینده هایی که در آبهای سواحل وجود دارند شامل میکروارگانیسم های بیماریزا ، مواد کاهش دهنده اکسیژن محلول ، نوترینت ها ، آفت کشها و سموم ، مواد زائد صنعتی ، فلزات سنگین ، مواد نفتی و پس ماندهای رادیو اکتیو می باشند ، که از منابع غیر ثابت در بنادر مانند وسایل حمل ونقل دریایی و زمینی به آبهای ساحلی راه می یابند . در بین منابع آلاینده آبهای ساحلی ، منابع غیر ثابت دارای اهمیت ویزه ای هستند . وسائل نقلیه موتوری و آلودگیهای نغتی آنها ، فاضلاب انسانی کارکنان بنادر ، زائدات صنعتی ، مواد غذایی و انواع مواد شیمیایی و سموم و که در بنادر ترخیص و یا بارگیری می شود ، از منابع آلاینده آبها در بنادر هستند . به منظور دستیابی به استراتزی پایدار در کنترل آلاینده های آبهای ساحلی ، کنوانسیونهای بین المللی مانند اسلو ولندن ضوابطی را در خصوص کمیت و کیفیت مواد دفع شده به آبهای ساحلی وضع نموده اند . E PAدر سالهای ۱۹۷۲ از طریق تشکیل کمیته هایی برای مدیریت مناطق ساحلی ( CZMA ) و در سال ۱۹۷۸ ، ۱۹۹۰ با تشکیل CZARAو در سال ۱۹۹۵ ، ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ با مشارکت مدیریت ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) بر نامه های مدیریتی را برای کنترل آلودگی آبهای ساحلی ، به ویزه منابع غیر ثابت عرضه داشته است . روشهای مختلف کنترل آلاینده ها در بنادر مبتنی بر کمینه سازی آلاینده ها ، بازیافت و تصفیه آنها قبل از دفع و پایش کیفیت آبهای ساحلی است