سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نگار بنان – دانشجوی مهندسی محیط زیست عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی وا
امید طبیعی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
امیرعباس بنان – کارشناس ارشد میکروبیولوژی عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

آلودگی رودخانه کر و سیوند از جوانب مختلف و با توجه به اهمیت این رودخانه‌ها در استان فارس مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. از اهداف مهم این تحقیق بررسی تغییرات کیفی آب رودخانه‌های کر و سیوند و تجزیه و تحلیل آن بویژه از نظر آلودگی به فلزات سنگین می‌باشد. همچنین با وارد شدن فلزات سنگین به رودخانه کر و سیوند، هم اکسیژن محلول رودخانه کاهش پیدانموده و هم آلودگیهای شیمیایی را سبب می‌گردد.بررسی و تجزیه پارامترها، حاکی از ورود بقایای کودهای شیمیایی، فاضلابهای صنعتی و غیره می‌باشد. از جمله فاضلابهایی که مستقیماً وارد این رودخانه می‌گردد، مربوط به واحد کلر آلکالی است که علاوه بر دارا بودن کلر، مواد معلق، مواد محلول و غیره دارای جیوه است.وضعیت کیفیت آب رودخانه‌های کر و سیوند مقوله‌ای بسیار مهم از دیدگاههای مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می‌باشد. در این خصوص پارامترهای مهم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت آب مورد ارزیابی در سال‌های اخیر قرار گرفته است.بطور کلی می‌توان گفت که وضعیت آب این رودخانه‌ها قبل از تأسیسات صنعتی موجود در مسیر آنها از کیفیت نسبی قابل قبولی برخوردار بوده، اما متأسفانه پس از کارخانجات صنعتی بویژه کارخانه پتروشیمی، آب رودخانه‌ها وضعیت نامطلوبی به خود می‌گیرد.در این مقاله اثراتی را که کارخانه پتروشیمی شیراز بر رودخانه‌های کر و سیوند ایجاد می‌کند به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرند.