مقاله منابع استرس دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: منابع استرس دانشجويان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس (فشار رواني)
مقاله منابع استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخاني سيمين دخت
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف بررسي ميزان شدت منابع استرس و رابطه نوع و شدت استرس گزارش شده، توسط دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن با عوامل جمعيت شناختي آنان انجام شده است. براي اين منظور،۶۵۰  دانشجو به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب و با پرسشنامه سنجش استرس، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج بررسي نشان مي دهد که منابع استرس گزارش شده توسط دانشجويان به ترتيب شامل، روابط خانوادگي و بين فردي، وضعيت شغلي، وضعيت شخصي، وضعيت تحصيلي و وضعيت محيطي است. استرس گزارش شده توسط دانشجويان زن در همه موارد بيشتر از دانشجويان مرد است. با افزايش سن، استرس ناشي از روابط خانوادگي و بين فردي، وضعيت شخصي و وضعيت شغلي دانشجويان کاهش مي يابد. همچنين، دانشجويان مجرد در مقايسه با دانشجويان متاهل در مورد روابط خانوادگي، روابط بين فردي و وضعيت شغلي، استرس بيشتري دارند.