سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مجتبی ادیب زاده – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

چکیده:

در این نوشتار به مدیریت منابع انسانی در شبکه های توزیع نیرو به عنوان زیر مجموعه ای از مجموعه مدیریت منابع انسانی در نظام اداری و اجرایی کل کشور نگریسته شده است. بدیهی است اگر بخواهیم با نگرشی نظام گرا ان را مورد بررسی قرار می دهیم حداقل می بایست به وابستگی آن به سایر اجزا و زیر مجموعه های دیگر و تعاملات فی مابین آنها نیز توجه کافی نمود. تاکید اصلی بر محور بودن نقش منابع انسانی به عنوان اصلی ترین عامل در پیشبرد فعالیت های سازمان است و سازمان پویا بستر مناسبی برای انسان سازی تلقی می شود. ابتدا به خلاصه ای از تاریخ پیدایش علم مدیریت و نظریه های متفاوت آن پرداخته و استفاده از (الگوی مدیریتی ارگانیکی) در صنعت برق بویژه در بخش توزیع توصیه می شود. مدیریت منابع انسانی در نظام فعلی اداری و اجرایی کشور موضوعی است که تا حدودی به آن اشاره شده و مدیریت منابع انسانی در شبکه های توزیع نیرو وجه اصلی در مورد نشرمی باشد. مفروضات اساسی مطروحه، لزوم تغییر نگرش مدیران به کارکنان و تلاش بیشتر جهت ظرفیت سازی و پرورش کارکنان تاکید بر توجه به ابعاد مختلف انسانی و کرامت انسان ها در سازمان وایجاد زیر ساختارهای مناسب جهت پیاده سازی الگوی مدیریتی مورد نظر می باشد.