سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی رضا آیت اللهی – دکتر در آمایش شهری از فرانسه

چکیده:

استقلال مالی در شهرداری‌ها، عامل اصلی آزادی آنان در حوزه‌های مدیریت مالی و امور بودجه است.
در اصلاحات قانون اساسی فرانسه طی ماده‌ی ۲-۷۲، بر خودمختاری مالی شهرداری‌ها تأکید شده است:
– شهرداری‌ها می‌توانند از منابع مالی که خود حاصل می‌کنند استفاده کنند.
– شهرداری‌ها می‌توانند از تمام یا بخشی از منابع مالی کشور بهره‌مند شوند؛ که در این خصوص لازم است سهم آنان در هر نوع از مالیات‌ها به دقت تعیین شود.
– درآمدهای مالیاتی و سایر منابع خاص شهرداری‌ها، هریک بخش معینی از منابع مالی آنها را تشکیل می‌دهند.
– تمام اختیارات جدیدی که تحت عنوان برنامه‌ریزی عدم تمرکز به شهرداری‌ها واگذار می‌شوند، منابعی را با خود می‌آورند که معادل است با آنچه که توسط دولت برای آن‌ها هزینه می‌شده است.
قانون تشکیلاتی ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۴، در ارتباط با استقلال مالی شهرداری‌ها، که بر اساس ماده‌ی پیش‌گفته به وجود آمده، منابع خاص شهرداری‌ها را تعیین کرده است:
مهم‌ترین منابع مالی شهرداری‌ها در فرانسه را مالیات‌ها و عوارض تشکیل می‌دهد و بعد از آن دومین منبع درآمدی کمک دولتی در قالب تأمین بودجه جاری حکومت‌های محلی و تأسیسات و تجهیزات محلی است. استقراض، سومین منبع درآمدی شهرداری‌ها در فرانسه تعریف شده است. در این مقاله سیر تاریخی تأمین منابع درآمدهای شهرداری‌ها در فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.