سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیبه آریان – کارشناس ارشد مهاب قدس تهران – ایران

چکیده:

از پیش نیازهای مهم تامین اعتبار از طرف موسسات غیردولتی (اعم از داخلی و خارجی) داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح است. این مقاله تلاش دارد تا با ارائه یک مطالعه موردی ضمن مرور اجمال ی بر توجیه فنی و اقتصادی، توجیه مالی طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهد . در این راستا، منابع مختلف تامین مالی، شرایط آنها، گروههای ذینفع از طرح، دریافتها و پرداختها و نهایتا ” امکان بازپرداخت هزینه ها از محل درآمدهای طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد.شایان ذکر است که به دلیل کم سابقه بودن مطالعات تحلیل مالی در ایران و همچنین زمان محدود مطالعه، این بررسی را نه به عنوان یک مطالعه تحلیل مالی جامع، بلکه به عنوان تجربه ای اولیه برای ورود به این مبحث مهم باید تلقی کرد، باشد که با انجام مطالعات تحلیل مالی کامل و همه جا نبه در تحقق راهبرد جدید تنوع منابع تامین اعتبارات و بازیافت هزینه ها در بخش آب کشور گامی موثر برداشته شود.