مقاله منابع نوسان شکاف قيمت محصولات کشاورزي (مطالعه موردي گوشت گوساله و ماکيان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: منابع نوسان شکاف قيمت محصولات کشاورزي (مطالعه موردي گوشت گوساله و ماکيان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت توليدکننده داخلي
مقاله قيمت جهاني
مقاله نرخ ارز
مقاله نرخ تعرفه
مقاله نوسان
مقاله شكاف قيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردي بازار هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي و شناخت منابع نوسان شکاف قيمت گوشت گوساله و ماکيان مي پردازد. براي اين منظور از داده هاي سالانه (۸۶ – ۱۳۸۰) مربوط به محصولات منتخب استفاده شده است. روش بکار رفته بر پايه مدل شناخت منابع نوسان ليفرت طراحي شده است که از قيمت هاي تجاري (قيمت داخلي و قيمت جهاني) به همراه نرخ ارز و نرخ هاي تعرفه وارداتي استفاده مي کند. نتايج بدست آمده بيانگر آن است که در بازار گوشت گوساله طي سال هاي ۸۲ – ۱۳۸۰ و ۸۶ – ۱۳۸۴ تغييرات نرخ تعرفه و طي سال هاي ۸۴ – ۱۳۸۲ قيمت هاي جهاني بيش ترين سهم را در نوسان شکاف قيمت داشته است. هم چنين در بازار گوشت ماکيان قيمت هاي جهاني طي سال هاي ۸۵ – ۱۳۸۰ و نرخ تعرفه طي سال هاي ۸۳ – ۱۳۸۲ و ۸۶ – ۱۳۸۵ اين نقش را به عهده داشته اند. عامل مهم ديگر بر نوسان هاي شکاف قيمت، انتقال ناقص تغييرات قيمت هاي تجاري است که اين انتقال عمدتا نه به خاطر سياست گذاري بلکه به خاطر زير ساخت توسعه نيافته بازار مي باشد. نتايج بدست آمده حاکي از آنست که مهم ترين منابع نوسان در شکاف قيمت ها، قيمت هاي جهاني و نرخ هاي تعرفه مي باشند.