سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لعبت جابر – فوق لیسانس بیولوژی ماهیان دریا، دانشگاه تربیت مدرس
فرناز رفیعی – فوق لیسانس بیولوژی ماهیان دریا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اینکه امکان استفاده از ذخایر نفتی کشور محدود می باشد و در حال حاضر محور اصلی صادرات ایران را تشکیل می دهد، سیاست دولت بر مبنای کسب درآمد از طریق دیگر می باشد، لذا با توجه به وسعت پهنه دریاهای شمال و جنوب کشور که در شرایط متفاوت اقلیمی (دریای خزر در منطقه معتدله و خلیج فارس و دریای عمان در منطقه نیمه حاره) واقع شده اند و وجود تنوع زیستی در آنها، می توان از ذخایر غنی موجود استفاده بهینه نمود. با توجه به این که دانسته های ما در این مورد اندک و غیر بنیادی می باشد، لزوم تحقیقات گسترده در مقوله شناخت و بهره وری صحیح از آنها احساس می شود تا پس از شناسایی این موجودات و بررسی اکولوژی بیولوژی و کاربردهای آنها در صنعت راه جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور گشوده گردد.
در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن مفهوم توسعه پایدار و به منظور حفظ محیط زیست موجوداتی معرفی گردند که تاکنون نقش آنها در صنایع دریایی کم رنگ و یا ناشناخته بوده اند.
حدود ۵۰۰ هزار نوع موجود زنده در دریاها زندگی می کنند که اگر حشرات را به حساب نیاوریم ، در حدود سه چهارم از این موجودات شناسایی شده اند و هنوز محیط دریایی منبع عظیمی از گونه های ناشناخته می باشد. متاسفانه علی رغم وجود این منابع سرشار در دریاها، استفاده از آنها در مقایسه بامنابع موجود در خشکی ها بسیار محدود می باشد و دلیل اصلی آن محدودیت دانش و دسترسی ما به محیط های دریایی است. با توجه به پژوهشهای صورت گرفته بر روی آبزیان کشور، شماری از این موجودات و کاربردهای آنها در ادامه آورده شده است.