سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی میرابوالقاسمی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، مهندسین مشاور آب خاک تهران
داراب دهقان – سرناظر پروژه شهید چمران، مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

بسیاری از مناطق جنوبی دشت خوزستان با فقر شدید منابع مناسب خاک ریزدانه جهت خاکریز یها مواجه می باشند. در این مقاله محدودیت منابع و مشکلات مرتبط با تهیه خاک مناب برای خاکریزی در یکی از پروژ ههای بزرگ این منطقه، پروژه شهید چمران، بررسی و ارایهشده است. تجربه های به دست آمده از این پروژه نشان می دهند که خاکهای موسوم به CL درطبقه بندی یونیفاید مهمترین منابع خاک ریزدانه ی منطقه به شمار می آیند و استفاده از آنها برای خاکریزی منوط به اصلاح و بهسازی شرایط فیزیکی و مکانیکی می باشد. هم چنین با توجه به منبع تامین خاک یاد شده (اراضی بایر دشت، اراضی زراعی و ارتفاعات) رفتار خاک و راهکارهای عملی جهت اصلاح رفتار خاک به کار گرفته شده اند ارایه شده است. موارد طرح شده در مقاله بر دشواری روند تامین خاک مناسب در این مناطق تاکید دارد و پیش بینی می نماید این مساله یکی از محدودی تهای اصلی توسعه شبک ههای آبیاری در این مناطق در آینده نزدیک باشد. در همین زمینه راهکارهایی به منظور کنترل و حل مشکل ارایه شده است