مقاله مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه اي آن، مطالعه موردي: شهرستان ساوجبلاغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۵- بهار و تابستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه اي آن، مطالعه موردي: شهرستان ساوجبلاغ
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناسبات روستا با شهر
مقاله سطح توسعه يافتگي
مقاله پيوند روستا با شهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيدفر سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيوندهاي گوناگوني بر حسب شرايط و بسترهاي اقتصادي و اجتماعي بين روستاها و شهرها برقرار است كه اين پيوندها مي تواند اثرات توسعه اي و يا توسعه نيافتگي براي هركدام از فضاهاي شهري و يا روستايي (بويژه روستاها) را به دنبال داشته باشد. بر اين اساس هدف مهم اين تحقيق آن است كه روابط و مناسبات بين روستا با شهر و سطح توسعه يافتگي روستاها را تبيين نمايد. برخي از نظريه هاي منفي نگر، مناسبات روستا با شهر را باعث توسعه نيافتگي و برخي ديگر مناسبات را عامل توسعه يافتگي مي دانند. رويكرد نظري اين پژوهش حاكي از آن است كه مناسبات عامل اصلي توسعه يافتگي محسوب مي شود و نتايج بدست آمده نيزنشانگر اين است كه بين ميزان مناسبات روستا با شهر و سطح توسعه يافتگي آن رابطه مثبت وجود دارد. همچنين روستاهايي كه مسافت آن ها با شهر كمتر است مناسبات آنها با شهر بيشتر و همچنين سطح توسعه يافتگي آنها بيشتر است.