سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سیف – مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، گروه طراحی و ساخت شناور

چکیده:

در مسیر تلاش برای ایجاد توان طراحی و ساخت شناورهای بزرگ و رشد صنعت کشتی سازی در داخل کشور، هنوز طرح اماها و چراها و ایجاد شبهه، بمنظور حفظ روش و مسیر گذشته به سمت خارج از کشور،وجود دارد . این عده اگرچه در سخن به ساخت در داخل اعتقاد دارند، اما کوچکترین ریسکی در این زمینه را بر نمی تابند.در این مقاله با انتخاب مهمترین محورها، تئوریها و محکمترین تکیه گاههای این عده، نشان داده شده است که نمونه های اجرایی و عینی در صنعت کشتی سازی دنیا، چنین مواردی را اثبات نمی کند . همچنین در این مقاله سعی شده است که این مفهوم نمایانگر شود که آنچه که مهم است شروع به ساخت است و هر آنچه مشکلات احتمالی است قابل رفع و حل شدن خواهدبود.