سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مسعود توکلی – کارشناس امور سینمایی معاونت سینمایی وزارت ارشاد و منتقد و پژوهشگر سی

چکیده:

بی تردید امروزه حضور و مشارکت تمامی نیروهای انسانی در فعالیت های اجتماعی، موضوعی مهم و ضروری تلقی می شود. زیرا مهم ترین سرمایه های اجتماهی کشورها در عصر حاضر نیروهای انسانی و افراد حجامعه محسوب می شوند. افراد جامعه با جنسبت های مختلف و ویژگی های فردی، آموزشی، فرهنگی متفاوت، همه باید در امور و فعالیت های اجتماعی مشارکت جدی داشته باشند و در این میان معلولان جسمی و حرکتی نیز بخش مهمی از اجتماع هستند که نمی توان حضور آنها را در جامعه نادیده انگاشت. به عبارتی، هر قدر حضور آنها بیشتر باشد نشان دهنده مناسب بودن فضا و امکانات شهری است و نتیجه این حضور، تحرک افزون تر و توسعه متوازن و متعادل جامعه و کشور را در پی خواهد داشت.
در این مقاله نخست ضرورت حضور موثر حانبازان و معلولان کشور در فعالیت های اجتماعی بیان خواهعد شد و سپس به مشکلات و وضعیت موجود جامعه از نظر مناسب سازی مکان های سینمایی پرداخته و در پایان راهکارهای پیشنهادی ارائهخواهد شد.
در این پژوهش که حاصل سال های حضور نگارنده در مکانهای فرهنگی (به ویژه مکان های سینمایی) کشور است از حضور یا نبود بخشی از افراد جامعه ، یعنی جانبازان و معلولان کشور، درمکان های سینمایی سخن به میان خواهد آمد و امتیازات و اعتبارات ناشی از حضور آن افراد یا آسیب های اجتماعی و افت های ناشی از حضور نداشتن آنان در آن مکان ها به تشریح بیان خواهد شد. همچنین، به وضعیت موجود مکان های سینمایی (اعم از سالن های سینمایی، مجتمع های تجاری – سینمایی، خانه سینما و …) از گذشته تا حال خواهیم پرداخت و در پایان پیشنهاد ها و راهکارهای مورد نظر برای مناسب سازی مکان های سینمایی در کوتاه مدت و بلند مدت ارائه خواهد شد.