سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل جعفری نژاد – کارشناس پژوهشکری علوم اجتماعی

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است در خصوص مسائل وابسته به جاده بحث و بررسی به عمل آید و نیز سیاست های برنامه ریزی مناسب سازی حمل و نقل با محیط زیست که بیشترین دورنمای کاشه مصرف انرژی را ارائه می ماید، مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار گیرد.
از مسائل وابسته به جاده که به طبیعت آسیب می رساند می توان به ساخت جاده و نگهداری آن در مصرف منابع طبیعی اشاره کرد. در حالی که تغییر منظر طبیعت از بین بردن زهکشهای طیبعی، محیط وحش و سیستم های اکولوژیکی نیز از عواقب مربوط به ساخت جاده است.
در عین حال ، طراحی، ساخت و نگهداری نامناسب بود، خود باعث بالا بردن سطح تصادفات به خصوص در کشورهای در حال توسعه شده است. امروزه در کشورهای پیشرفته، حفظ محیط زیست بخش عمده ای از برنامه ریزی برای ساخت و نگهداری، جاده ها را تشکیل می دهد. در این کشورها سعی بر آن است تا از اثرات منفی حمل و نقل جاده ای بر منظر محیط، سر و صدا، کیفیت هوا و محیط زندگی وحش جلوگیری به عمل آید . بنابراین هم کاربران و هم استفاده کنندگان از حملنقل در نتایج محیطی آن شریک هستند. در حالی که حمل و نقل کارا و کمک کننده به توسعه کشور مورد نیاز است و در عین حال محیطی عاری از هر گونه آلودگی مورد نظر است.
تاثیر منساب سازی حمل و نقل جاده ای بر محیط زیست در راستای یک استراتژی توسعه پایدار تاکنون مورد توجه کمتری قرار گرفته است با وجود آنکه این بخش یکی از بخش های عمده تاثیر گذار بر محیط زیست بوده، در بسیاری از موارد موجب عدم تعادل اکولوژیکی می شود. توسعه زیر بناهای حمل و نقل جاده ای علاوه بر زمین منابع طبیعی و انرژی بسیاری را به مصرف می رساند.
تاثیرات عمده اکولوژیکی ساخت های حمل و نقل عبارتند از :
– از دست رفتن زمین های کشاورزی و اختلالات بیولوژیکی؛
– تغییرات در آب های سطحیزهکش ها؛
– فرسایش خاک و رسوب گذاری؛
– آلودگی آب، تغییرات در منظر و اکوسیستم
شکی نیست که برای اجرای سیاست های توسعه باید حمل و نقل جاده ای گسترش یابد، منتها حفظ محیط زیست نیز باید در دستور کار قرار گیرد. ایجاد و توسعه حمل و نقل جاده ای مسائل بسیاری را در رابطه با محیط زیست به وجود می آورد. این مسائل را می توان به طور کلی به چهار طبقه تقسیم نمود:
۱- مسائل وابسته به وسیله نقلیه،
۲- مسائل وابسته به جاده،
۳- مسائل وابسته به استفاده کنندگان،
۴- مسائل وابسته به سیاستهاخطی مشی ها.