سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مژگان پورعماد – کارشناس اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی

چکیده:

پیشرفت های تکنولوژیک نقش بسیار مهمی در تحولات مناطق شهری دارد. تجربه نامطلوب طراحی در زمینه معلولین، تغییرات اساسی در ساختار فضایی و کالبدی شهرها را طلب می کند. حضور ارتباطی سهل و آسان در داخل فضاهای معماری و شبکه های حمل و نقل شهری ی ارزش وصف ناشدنی است که بیانگر مبارزه انسان در طراحی جهت موفقیت در فضاهای معماری د شهرسازی جهت معلولین است. لذا برنامه ریزی جهت مناسب سازی شبکه های حمل و نقل شهری … و نقش سازمان های دولتی و خصوصی یک فرایند پوینده و گویاست. به منظور حرکت در این راستا، بایستی نقاط ضعف و قوت را از هم باز شناخت و مورد نقد و بررسی قرار داد. لذا بایستی با مطالعه وضع موجود شهر و بررسی های اقتصادی و تاسیساتی و پژوهش در محیط آن و همین طور مطالعه در معماری و مسکن هرهاف مطالعه و بررسی پیگیری روشهای موثر در یک پروسه کوتاه مدت و شناسایی و جمع آوری و طبقه بندی کارشناسانه و تخصص در چهارچوب وظیفه و… قابلیت اجرایی آن را بررسی کرد.
در این مقاله با مطالعه این موضوعات، تمام اجزاء و عواملی را که در بهبود وضعیت، جهت مناسب سازی معلولین در شهرها تاثیر دارد با دقت بررسی نموده و راه حل های جدید در این زمینه و نحوه همکاری های سازمان های دولتی و خصوصی جهت برنامه ریزی آینده آن مطرح خواهد شد.
طراحی شهری جهت مناسب سازی معلولین برای آینده جز با تلاش و خلاقیت میسر نمی شود و تنها در این صورت است که می توان موفق بود.