سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهرنوش معمار – کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شان انسانی کم توانان جسمی – حرکتی و جانبازان محترم انقلاب اسلامی برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تاسیسات عمومی شهرها با هدف اعطای استقلال نسبی، فردی و اجتماعی به این گروه ویژه ، بایستی در ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان به ویژه متولیان مدیریت شهری قرار گیرد.
اینکه نگاه ما به انسان و پیرامونش چگونه باشد و تبیین مناسبات اجتماعی با چه الگوی جامعه شناختی سامان پذیرد سطح انتظار از خدمات قابل ارائه و مدل های ارائه خدمات را دگرگون می کند.
در گذشته انسان های معلول را به عنوان افرادی رانده شده، کمتر توسعه یافته، تغییر یافته تلقی می کردند. نگاه دیروز ما همراه با تبعیض، شک و ترید نسبت به افراد معلول و توانایی هایشان بود و نگاه امروزی ما به قدری تغییر یافته تلقی می کردند. نگاه دیروز ما همراه با تبعیض ، شک و تردید نسبت به افراد معلول و توانایی هایشان بود و نگاه امروزی ما به قدری تغییر یافته که نه تنها آنها را دربرابری همه جانبه با افراد عادی جامعه می بینیم، بلکه حقوق و امتیازهای ویژه ای را نیز در عرصه های گوناگون برایشان طلب می کنیم. این نگاه بیان انسانی شده افراد معلول و شناختی توسعه یافته و دموکراتیک از نقشی است که آنها می توانند درعرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ایفاکنند.
بی شک تسهیل زندگی اجتماعی معلولین به عهده برنامه ریزان و کارشناسان امور می باشد تا با استفاده از تجارب کشورهای دیگر، ایده ها، طرح ها و نظرات سازنده خود راهی جهت هر چه مناسب تر شدن محیط برای این عزیزان پیدا کنند.
در خصوص ضرورت انجام این تحقیق باید گفت اگرچه در اکثر شهرهای دنیا استاندارد سازی لازم جهت افراد عادی جامعه صورت نگرفته است باید گفت یک فرد عادی راحت تر می تواند حود را با محیط تطبیق دهد، ولی این توان در بسیاری از افراد معلول جامعه وجود ندارد و قدرت تطبیق آنها با بسیاری از ناملایمات شهری پایین تر از دیگر افرادجامعه می باشد و این افراد در بسیاری از موانع مستاصل و ناتوان می مانند، لاجرم فضای خانه را به محیط شهری ترجیح می دهد این امر لزوم برنامه ریزی جهت استاندارد سازی مبلمان و تجهیزات شهری برای افراد معلول را بیشتر می کند. در این پژوهش سعی می شود کلیه جوانب برای مناسب سازی مبلمان شهری و تجهیزات و فضاهای شهری در نظر گرفته شود و باتوجه به استانداردهای مربوطه ایده ها و نظرات جدید ارائه شود.
امید است با فضاسازی و چیدمان درست مبلمان شهری زنگی برای افراد معلول در شهرها اگرنگویی بهتر و راخت تر از افراد عادی جامعه لااقل همسان با آنها باشد.