سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

نیلوفر ملک – عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

چکیده:

انسان به عنوان موجودی اجتماعی همواره درصدد ایجاد ارتباط با فضای پیرامون خود است. ایجاد این ارتباط از طریق حضور در محیط، دسترسی به فضاهای پیرامون و انجام فعالیت های حیاتی میسر است. در حقیقت، دسترسی شرط لازم جهت تامین و برآورد فعالیت های انسانی بوده و در صورت تحقق این امر، انسان قادر به فعالیت در عرصه های مختلف زندگی و دارای بازدهی اجتماعی و اقتصادی مناسب خواهد بود.
عدم حضور انسان در محیط از دو علت زیر منبعث می گردد:
۱) نامناسب بودن محیط شهری،
۲) ناتوانی فیزیکی انسان
از طریق مناسب سازی محیط شهری، کلیه افراد جامعه – اعم از افراد سالم و معلول – امکان دسترسی به محیط و عناصر شهری و فعالیت در عرصه های مختلف زندگی را که حق طبیعی و لازمه حیات انسان است خواهند داشت.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰ درصد از جمعیت دنیا به طریقی دچار معلولیت جسمی هستند. در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولیت سیری فزاینده داشته است. سازگار ساختن محیط شهر با نیازهای معلولین جسمی – حرکتی در واقع بازگردانیدن آنها به اجتماع، زندگی و فعالیت است.
موضوع مناسب سازی محیط شهری بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و آغاز دوران بازسازی در شهرهای اروپایی خصوصا کشور آلمان با توجه به کثرت جمعیت معلولین شروع شد.
درکشور ما نیز موضوع مناسب سازی، پس از پایان جنگ هشت ساله ، مورد توجه واقع شدهو موضوع نو به شمار می آید.
امروزه شهروندان بیش از همیشه طالب کیفیت برتر در زندگی شهری هستند. معلولین به عنوان قشری قابل احترام از جامعه ما باید بتوانند با ایجاد شرایط مناسب در فضاهای شهری حضور داشته باشند.
مبلمان شهری جزء مهمی از ساختار شهر محسوب میگردند. همچنین، مبلمان شهری در زیباسازی، هماهنگی، نظم و آسایش یک شهر و یک خیابان نقش بسزایی دارد.
از آنجا که هدف ما بهینه سازی محیط شهری برای معلولین می باشد باید طراحی و نصب این اثاثیه شهری به نوعی پاسخگوی نیازهای معلولین باشد.
در این مقاله، با معرفی کلی فضاهای شهری و مبلمان شهری به عنوان بخشی از ساختار شهرها، و با توجه به نیازهای معلولین به این نتیجه دست می یابیم که:
طراحی مبلمان شهری نه تکرار پذیر است نه تقلید بردار، بلکه هر وسیله یا عنصری را باید در پیوستگی کامل با محیط و منظر همان خیابان و در پیوند نزدیک با کلیت طراحی شهری آن تهیه کرد.