سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

نسرین صفری – مسئول بهزیستی شمال تهران

چکیده:

در عصر پیشرفته کنونی قطعا هم زمان با پیشرفتهای صنعتی، ازدیاد جمعیت، افزایش استفاده هر چه بیشتر از قدرت ماشینی در انجام امور خود سبب مشکلاتی برای انسان ها می شود.
در این مقاله سعی شده است با بررسی مشکلات محیط زیست در زمینه آلودگی ناشی از وسایل نقلیه، سر و صدا، دود سیگار و عوامل مختلف به بررسی این مشکلات و آسیب هایی که برای انسان ایجاد میکنند پرداخت.
آلودگی محیط و آلودگی صوتی اثرات بسیار مخربی درانسان ایجاد میکند که ممکن است بعد از گذشت زمان اثرات خود را نشان دهد. به طور مثال آلودگی صوتی ناشی از جنگ سالها بعد از جنگ در ایثارگران جانباز به صورت های مختلف – از جمله مشکلات روانی، ناراحتی های گوش و عدم تعادل – ایجاد شد. در خصوص آلودگی های محیطی نیز می توان از انواع آلودگی ناشی از وسایل نقلیه – که به خاطر وجود سرب در دود و مشکلات شدید تنقسی ایجاد میکند – یاد کرد. در این مقاله سعی شده است تا با پیشنهاداتی در جهت مناسب سای محیط زیست از آسیب افرادی که در معرض خطر اینگونه بیماری ها واقع می شوند، جلوگیری به عمل آید.
همچنین، آلودگی صوتی ناشی از سر و صدای وسایل نقلیه از لحاظ روانی سبب عوارض مزمن در انسان ها می شود.دراین مقاله سعی شده است تا نسبت به ارائه پیشنهادات وراهکارهای جدید اقدام در این مورئ نیز مسائلی مطرح گردد.
بدیهی است مسائلی که افراد نیز درمحیط کنونی می بایست رعایت کنند تا در مقابل این آلودگی ها تا حدودی مقاوم باشند نیز مطرح است که در این مقاله به آن اشاره شده است.