سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

زینب عبدی ها – کاردان معماری
زهرا غلامی – کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده:

از آنجایی که یکی از مهم ترین عوامل تغییرات محیط زیست، انسان است توجه به فعالیت های زیست محیطی که جنبه حیاتی دارد. بسیار با اهمیت است. شهرها یکی از سکونت گاه های بشر هستند که از زندگی روستایی و طبیعی انسان فاصله گرفته اند و از این جهت نیز حائز اهمیت می باشند.
موضوعاتی که در محیط زیست یک شهر بررسی می شوند تا مناسب سازی ها به تناسب آنها انجام شود، عبارتند از :
۱) هوا و آلودگی های هوا؛
۲) آب و آلودگی های منابع آب و فاضلاب شهری ؛
۳) آلودگی های صوتی ؛
۴) زباله های شهری ؛
۵) فضای سبز شهری؛
۶) خطرات طبیعی در شهرها؛
۷) آلودگی های اسیدی.
در این مقاله به بررسی هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.